Νομοθεσία Αδειών Ι.Ι.Ε.Κ.

Νομοθεσία Αδειοδότησης, Τροποποίησης, Επικαιροποίησης Άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. - Σ.Ε.Κ.

Πληροφορίες:
Διονύσης Μουζάκης,
Τηλ: 2131311691
Δημήτρης Παφίτης,
Τηλ: 2131311665

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ