Υπεύθυνη Δήλωση Μεταγραφής Καταρτιζομένου έπειτα από ΑΝΑΚΛΗΣΗ αδείας Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Προσοχή: Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται συμπληρωμένη ως έχει (χωρίς διαβιβαστικό) στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ισόγειο, γραφείο 0103), και θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής απο Δημόσια Αρχή.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ