Νομοθεσία Αδειοδότησης, Τροποποίησης, Επικαιροποίησης Άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. 2017

 

Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε τη σχετική νομοθεσία αδειοδότησης, τροποποίησης και επικαιροποίησης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 14 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4386 ΦΕΚ.83.Α.11.05.2016.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 14 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4386 ΦΕΚ.83.Α.11.05.2016.pdf[ ]437 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 13 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4278 ΦΕΚ.157.Α.4.08.2014.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 13 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4278 ΦΕΚ.157.Α.4.08.2014.pdf[ ]105 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 12 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4264 ΦΕΚ.118.Α.15.05.2014.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 12 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4264 ΦΕΚ.118.Α.15.05.2014.pdf[ ]293 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 11 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4229 ΦΕΚ.8.Α.10.01.2014.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 11 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4229 ΦΕΚ.8.Α.10.01.2014.pdf[ ]269 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 10 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4218 ΦΕΚ.268.Α.10.12.2013.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 10 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4218 ΦΕΚ.268.Α.10.12.2013.pdf[ ]159 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 9 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4211 ΦΕΚ 256.A.28.11.2013.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 9 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4211 ΦΕΚ 256.A.28.11.2013.pdf[ ]72 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 8 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4186 ΦΕΚ 193.A.17.9.2013.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 8 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4186 ΦΕΚ 193.A.17.9.2013.pdf[ ]374 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 6 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4170 ΦΕΚ 163.A.12.7.2013.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 6 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4170 ΦΕΚ 163.A.12.7.2013.pdf[ ]278 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 5 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4152 ΦΕΚ 107.A.9.5.2013.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 5 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4152 ΦΕΚ 107.A.9.5.2013.pdf[ ]288 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 4 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4132 ΦΕΚ.59.A.07.03.2013.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 4 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4132 ΦΕΚ.59.A.07.03.2013.pdf[ ]107 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 7 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4172 ΦΕΚ 167.A.23.7.2013.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 7 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4172 ΦΕΚ 167.A.23.7.2013.pdf[ ]390 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2 Ν.4093.2012 ΣΤΗΝ ΠΝΠ 19 ΦΕΚ 237.Α.5.12.2012.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2 Ν.4093.2012 ΣΤΗΝ ΠΝΠ 19 ΦΕΚ 237.Α.5.12.2012.pdf[ ]191 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1 Ν.4093.2012 ΣΤΗΝ ΠΝΠ ΦΕΚ 229.Α.19.11.2012.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1 Ν.4093.2012 ΣΤΗΝ ΠΝΠ ΦΕΚ 229.Α.19.11.2012.pdf[ ]167 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν.4093.2012 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ-ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΦΕΚ.222.12.11.201~.pdf)ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4093_2012 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ[ ]726 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ν.3879.2010 ΝΟΜΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΦΕΚ.163.21.09.2010.pdf)Ν.3879.2010 ΝΟΜΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΦΕΚ.163.21.09.2010.pdf[ ]380 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ ΝΕΟΣ Υ.Α.5954 ΦΕΚ.1807.02.06.2014.pdf)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ ΝΕΟΣ Υ.Α.5954 ΦΕΚ.1807.02.06.2014.pdf[ ]170 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 7 ΦΕΚ 2647. B. 25.8.2016.pdf)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 7 ΦΕΚ 2647. B. 25.8.2016.pdf[ ]195 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 6 ΦΕΚ1541.22.5.2015.pdf)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 6 ΦΕΚ1541.22.5.2015.pdf[ ]123 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 5 ΦΕΚ.3660.31.12.2014.pdf)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 5 ΦΕΚ.3660.31.12.2014.pdf[ ]113 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 4 ΦΕΚ.3573.31.12.2014.pdf)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 4 ΦΕΚ.3573.31.12.2014.pdf[ ]156 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 3 ΦΕΚ 1154.06.05.2014.pdf)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 3 ΦΕΚ 1154.06.05.2014.pdf[ ]144 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 2 ΦΕΚ.235.01.11.2013.pdf)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 2 ΦΕΚ.235.01.11.2013.pdf[ ]224 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 1 Ν.4186.2013 ΦΕΚ.193.17.09.2013.pdf)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 1 Ν.4186.2013 ΦΕΚ.193.17.09.2013.pdf[ ]380 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( ΦΟΡΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ  ΑΡΧΙΚΗΣ ΦΕΚ.3057.18.11.2012 ΣΤΟ ΦΕΚ.756.03.~.pdf)ΑΔΕΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ[ ]215 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( ΦΟΡΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΦΕΚ.3057.18.11.2012 ΣΤΟ ΦΕΚ.33~.pdf)ΑΔΕΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ[ ]236 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΧΙΚΟ ΦΕΚ.3057.18.11.2012.pdf)ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΧΙΚΟ ΦΕΚ.3057.18.11.2012.pdf[ ]291 Kb

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ