ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕA ΕΝΤΥΠA ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ι.Ι.Ε.Κ. ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

 Παραθέτουμε τα απαραίτητα Έντυπα:

  i. Αίτηση για τη χορήγηση  έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Ι.Ε.Κ./Κολλεγίου, ή τροποποίησης ή μεταβίβασης για φυσικό πρόσωπο.

  ii. Αίτηση για τη χορήγηση  έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Ι.Ε.Κ./Κολλεγίου, ή τροποποίησης ή μεταβίβασης για νομικό πρόσωπο.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα κάτωθι συνημμένα αρχεία:
ΕΝΤΥΠΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ι.Ε.Κ 2018-2019

Παραθέτουμε τα απαραίτητα Έντυπα και Καταστάσεις Εκπαίδευσης, για τα ΙΙΕΚ και το έτος κατάρτισης 2018-2019. Κατεβάστε το συνημμένο συμπιεσμένο αρχείο.

Πίνακας Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.

Για να δείτε τα αδειοδοτημένα Ι.Ι.Ε.Κ. έως σήμερα (21 Οκτωβρίου 2019) επιλέξτε το συνημμένο αρχείο

Πίνακας Ειδικοτήτων Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.

Για να δείτε τις παρεχόμενες ειδικότητες απο τα Ι.Ι.Ε.Κ. επιλέξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΙΕΚ 8-1-2018.pdf)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΙΕΚ 8-1-2018.pdf[ ]294 Kb

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ