5ο Συνέδριο Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων

EEEE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

"ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ"

2 & 3 Μαρτίου 2013

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων διοργανώνει το 5ο Συνέδριό της, στο οποίο θα συμμετέχουν οι υπεύθυνοι όλων των βασικών φορέων της Διά Βίου Μάθησης της χώρας. Στόχος είναι να γίνει σε βάθος συζήτηση για όλα τα κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα, να παρουσιαστούν καλές πρακτικές και να ανταλλαγούν εμπειρίες. Στους Συνέδρους θα δοθεί επιστημονικό υλικό που περιέχει 30 περίπου κείμενα για τη γενική εικόνα της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα, την επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. Επίσης θα δοθεί πλούσιο ενημερωτικό υλικό.

Χώρος Διεξαγωγής: ΟΤΕ Academy, Σπάρτης και Πέλικα 1, Μαρούσι

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ