Ανοικτή Ημερίδα: Διά Βίου Μάθηση & Κατάρτιση Απεξαρτημένων Ατόμων

home

 

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) διοργανώνει ημερίδα με θέμα

"Δια βίου μάθηση και κατάρτιση απεξαρτημένων Ατόμων. Από το περιθώριο στην κοινωνική ένταξη" 
την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 (9.30-16.00) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Στόχος είναι η ανάδειξη των καλών πρακτικών που μπορούν να συμβάλουν στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη των απεξαρτημένων, όπως υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης που έγιναν από το ΚΕΘΕΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». Στα 11 προγράμματα συνολικής διάρκειας 400 ωρών καταρτίστηκαν 180 άτομα, μέλη και απόφοιτοι αναγνωρισμένων θεραπευτικών προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ