Ημερίδα EACEA - ΓΓΔΒΜ

 

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, εθνικός συντονιστής στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (European Agenda for Adult Learning 2012-14), συμμετέχει από κοινού με τους συντονιστές των έργων Grundtvig και Leonardo da Vinci σε ημερίδα που διοργανώνεται με πρωτοβουλία της υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EACEA (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency), τη Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013, στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πλάκα.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση σχετικά με τα έργα που αφορούν τη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων ή ΕΕΚ (επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση), την πρόοδό τους, και την αναζήτηση συνεργιών μεταξύ τους.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας καθώς και πληροφορίες σχετικά με το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα φιλοξενήσει την ημερίδα.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ