Φιλοσοφία και Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΔΕ

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Το πρόγραμμα σπουδών είναι ευέλικτο και ανοικτό επιτρέποντας να επαναπροσδιορίζονται συνεχώς οι στόχοι και να τροποποιείται το περιεχόμενο ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι καινοτόμες και στηρίζονται στον διαφορετικό τρόπο που προσλαμβάνουν τη γνώση οι ενήλικες καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Οι συγκεκριμένες αυτές μέθοδοι επιτρέπουν τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης, την ομαδοσυνεργατική μάθηση και τις διαθεματικές προσεγγίσεις.

Στο Σχολείο αυτό οι εκπαιδευόμενοι δεν αποκτούν μόνο γνώσεις αλλά και κοινωνικές δεξιότητες όπως αυτές της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της επίλυσης προβλημάτων κ.λπ. Επίσης υποστηρίζονται στη μαθησιακή τους πορεία από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του ΣΔΕ, έναν καινοτόμο θεσμό που περιλαμβάνει έναν σύμβουλο ψυχολόγο και έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας για κάθε Σχολείο.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

- Ελληνική Γλώσσα
- Μαθηματικά
- Πληροφορική
- Αγγλική Γλώσσα
- Κοινωνική Εκπαίδευση
- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
- Φυσικές Επιστήμες
- Αισθητική Αγωγή

Το πλαίσιο του προγράμματος σπουδών έχει αποτυπωθεί στις Προδιαγραφές Σπουδών που δημοσιεύτηκαν το 2003 και περιλαμβάνουν κείμενα σχετικά με τη φιλοσοφία των ΣΔΕ.

Την ίδια χρονιά (2003) πραγματοποιήθηκε και το πρώτο Συνέδριο των ΣΔΕ με στόχο την παρουσίαση του έργου τους και την ανταλλαγή καλών πρακτικών και δράσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους συμβούλους των Σχολείων.

Πρόσφατα (2017) εκδόθηκε και ο Οδηγός για Εκπαιδευτές ΣΔΕ σε καταστήματα κράτησης.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ