Επίπεδα και πρόγραμμα

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Τα μαθήματα γίνονται σε όλους τους νομούς της χώρας και παρέχονται δωρεάν, όπως και το εκπαιδευτικό υλικό, σε τμήματα πρωινά ή απογευματινά, ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι μετά από ειδική εξέταση κατατάσσονται σε ένα από τα τρία επίπεδα του προγράμματος: Α1, Α2 και Β1

- Α1: 125 ώρες διδασκαλίας
- Α2: 150 ώρες γλώσσα κα 25 ώρες στοιχεία ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού
- Β1: 160 ώρες γλώσσα κα 25 ώρες στοιχεία ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στο ανάλογο επίπεδο μετά από αξιολόγηση του επιπέδου ελληνομάθειας, με χρήση κατάλληλου «εργαλείου ανίχνευσης γλωσσικών δεξιοτήτων». Σε κάθε εκπαιδευόμενο διανέμεται εκπαιδευτικό και επικουρικό υλικό – έντυπο και ηλεκτρονικό. Σε κάθε τμήμα μάθησης, ο μέσος όρος συμμετεχόντων υπολογίζεται σε δεκαπέντε (15) εκπαιδευόμενους. Τα τμήματα λειτουργούν πρωινές ή απογευματινές ώρες, ανάλογα με την επιθυμία των εκπαιδευομένων και εφόσον συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός υποψηφίων. Τα μαθήματα διαρκούν συνήθως τρεις (3) ώρες και διεξάγονται δύο (2) έως τρεις (3) ημέρες κάθε εβδομάδα.

Μετά την ολοκλήρωση του κάθε Επιπέδου, οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται με ανάλογο «εργαλείο προόδου» προκειμένου να διαπιστωθεί η απόκτηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ