Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης σε ενήλικες μετανάστες

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης είναι φορές πρότασης και λειτουργίας του προγράμματος «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό («ΟΔΥΣΣΕΑΣ»)» – με φορέα υλοποίησης το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

Το πρόγραμμα «Οδυσσέας» αφορά στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης, καθώς και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, σε μετανάστες άνω των 16 χρονών νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα

Κατά την περίοδο 2008-2011 λειτούργησαν στο πλαίσιο του Έργου 993 τμήματα με 16.625 εκπαιδευόμενους, ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο (2012-2014) προβλέπεται να λειτουργήσουν 1.445 τμήματα με 28.900 εκπαιδευόμενους.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ