Στόχοι

Στόχοι Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Στόχοι του προγράμματος διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες είναι:

  1. να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες ώστε να ανταποκρίνονται σε πρακτικές ανάγκες επικοινωνίας
  2. να ενισχυθούν οι κοινωνικές και (δια)πολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την επίτευξη αμοιβαίας πολιτισμικής κατανόησης
  3. να διευκολυνθεί η ενεργός κοινωνική ένταξη των μεταναστών που παρακολουθούν το Πρόγραμμα καθώς και των οικογενειών τους
  4. να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις ελληνομάθειας που τους δίνουν πρόσβαση στη σχετική πιστοποίηση, καθώς και στις εξετάσεις για το «ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού» που αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση στη διαδικασία απόκτησης του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος.


Βαθμολογία και Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού βαθμολογείται σε κλίμακα 100 μονάδων. Επιτυχής θεωρείται η δοκιμασία εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει 50 μονάδες εφόσον συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50% σε τέσσερα τουλάχιστον από τα πέντε μέρη της εξεταστικής δοκιμασίας.

Η επαρκής γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για τους υποψηφίους με πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Α ή Α2 βαθμολογείται σε κλίμακα 20 μονάδων. Επιτυχής θεωρείται η δοκιμασία εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει 10 μονάδες.

Τα εξεταστικά τετράδια βαθμολογούνται από δύο αξιολογητές και η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνται στα εξεταστικά κέντρα, το αργότερο έναν (1) μήνα μετά το τέλος των εξετάσεων και για ένα (1) μήνα. Από τα εξεταστικά κέντρα όπου εξετάστηκαν μπορούν να παραλάβουν τα πιστοποιητικά τους οι ενδιαφερόμενοι.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ