Δομή Εξετάσεων

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η εξέταση διεξάγεται σε τρεις (3) φάσεις και αποτελείται από πέντε (5) θεματικές ενότητες.

1. Στην πρώτη φάση (πρώτη θεματική ενότητα), οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά σεβασικά στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις.

2. Στη δεύτερη φάση (δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θεματική ενότητα), οι υποψήφιοι εξετάζονται στις δεξιότητες κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και παραγωγής γραπτού λόγου. Πιο συγκεκριμένα:

Κατανόηση προφορικού λόγου: Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δύο ηχογραφημένα κείμενα που περιλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις και προσωπικές εμπειρίες (οικογένεια, αγορά, εργασία, διασκέδαση, ασχολίες κτλ.), σε απλές ανακοινώσεις ή ειδήσεις, οδηγίες, περιγραφές. Τα ηχογραφημένα κείμενα ακούγονται δύο (2) φορές το καθένα και οι εξεταζόμενοικαλούνται να αντιστοιχίσουν φράσεις με εικόνες, να απαντήσουν σε ερωτήσεις τύπου «σωστό-λάθος» ή σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή να κρατήσουν σύντομες σημειώσεις.

Κατανόηση γραπτού λόγου: Στους υποψήφιους δίνονται σύντομα κείμενα που αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις (π.χ. ανακοινώσεις, αγγελίες, διαφημιστικά έντυπα, σύντομες περιγραφές ατόμων, γεγονότων, αντικειμένων, χώρων κτλ., απλές οδηγίες χρήσης). Οι εξεταζόμενοι καλούνται να αντιστοιχίσουν φράσεις με εικόνες ή φράσεις μεταξύ τους, να απαντήσουν σε ερωτήσεις τύπου «σωστό-λάθος» ή σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή να συμπληρώσουν τα κενά σε ένα κείμενο.

Παραγωγή γραπτού λόγου: Οι υποψήφιοιγράφουν δύο σύντομα κείμενα (ένα φιλικό και ένα επίσημο) γιαδιάφορα θέματα της καθημερινότητάς τους.

3. Στην τρίτη φάση (πέμπτη θεματική ενότητα), οι υποψήφιοι εξετάζονται στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου. Η προφορική εξέταση περιλαμβάνει συζήτηση με τους αξιολογητές και σύντομο παιχνίδι ρόλων μεταξύ των εξεταζομένων και ηχογραφείται. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται ως προς την ικανότητά τους να διηγούνται διάφορα γεγονότα, να κάνουν σύντομες περιγραφές προσώπων, αντικειμένων, καθημερινών καταστάσεων και συνηθειών κτλ., να δίνουν απλές οδηγίες, να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε καθημερινά θέματα, να ανταποκρίνονται προφορικά σε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας, σε απλές συναλλαγές με δημόσιες ή άλλες υπηρεσίες, να παίρνουν μέρος σε συζητήσεις για οικεία θέματα ή θέματα του άμεσου ενδιαφέροντός τους.

 

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας:

-        επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του π.δ. 363/1998, Α΄242 και προ της εφαρμογής του π.δ. 60/2010, Α΄ 98)

ή

-        επιπέδου Α2 (που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 60/2010)

υποβάλλονται μόνο στην εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ