Σχολές Γονέων

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Το πρόγραμμα των Σχολών Γονέων είναι ένα από τα προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων που σχεδιάζει η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και υλοποιείται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ.

Το 2002 με εθνική χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε από τη Γ.ΓΔ.Β.Μ. μια πιλοτική φάση συμβουλευτικής γονέων σε 4 περιοχές της Αττικής, κατά την οποία υλοποιήθηκαν 6 τμήματα. Με βάση την αξιολόγηση αυτής της πιλοτικής φάσης, η ομάδα σχεδιασμού της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. υπέβαλε για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ –ΕΠΕΑΕΚ το πρόγραμμα «Συμβουλευτική Γονέων» για την περίοδο 2003-2008 το οποίο υλοποιήθηκε από το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Το πρόγραμμα εντάσσεται το 2008 στο ΕΣΠΑ-Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση με τον τίτλο «Σχολές Γονέων» και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Από το τέλος του 2011 και μετά φορέας υλοποίησης είναι το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, αλλά και μελλοντικών γονέων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ