Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCEB 4) - Ορισμός

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Βρίσκεται μεταξύ της ανώτερης δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εξυπηρετεί τη διεύρυνση των γνώσεων των αποφοίτων της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά είναι σχεδιασμένα να προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους για σπουδές στον πρώτο κύκλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή για άμεση είσοδο στην αγορά εργασίας. Συνήθως έχουν συνολική διάρκεια από 6 μήνες έως 2 χρόνια  Δεν οδηγούν σε τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι σπουδαστές που γίνονται δεκτοί σε προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν, συνήθως, ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ