25.07.2022-Απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (ΑΔΑ: 9Ο6Γ46ΜΤΛΗ-ΠΞΑ)

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για την απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (ΑΔΑ:9Ο6Γ46ΜΤΛΗ-ΠΞΑ) από το επισυναπτόμενο αρχείο.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (9Ο6Γ46ΜΤΛΗ-ΠΞΑ.pdf)9Ο6Γ46ΜΤΛΗ-ΠΞΑ.pdf[ ]500 Kb

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ