27.07.2022 – Ανάρτηση αναπροσαρμοσμένων πινάκων δεκτών – μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. (Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6Ω6246ΜΤΛΗ-ΩΔΨ)

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους αναπροσαρμοσμένους πίνακες δεκτών – μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. (Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6Ω6246ΜΤΛΗ-ΩΔΨ) από τα επισυναπτόμενα αρχεία.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ