01.08.2022 - Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων για θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. (Πρόσκληση Κ5/77282/23-06-2022)

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τον Προσωρινό Αξιολογικό Πίνακα υποψηφίων για θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. (Πρόσκληση Κ5/77282/23-06-2022) από το επισυναπτόμενο αρχείο

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ