12.09.2022 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΙΕΚ

Για τον αναπροσαρμοσμένο (μετά από ενστάσεις) αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ., παρακαλούμε ενημερωθειτε απο το επισυναπτόμενο αρχείο.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ