Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΚ

Δείτε την επισυναπτόμενη απόφαση

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΒΛΛ19-ΝΗΜ-signed.pdf)Απόφαση[ ]128 Kb


ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ)

Δείτε την επισυναπτόμενη απόφαση

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΒΛΛ19-Β2Ζ-signed.pdf)Απόφαση[ ]91 Kb


ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ

Δείτε την επισυναπτόμενη απόφαση

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΒΛΛ19-ΙΣ2-signed.pdf)Απόφαση[ ]89 Kb


Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων Εκπαίδευση διαπολιτισμικών μεσολαβητών μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης –έργο SONETOR

Επιμορφωτική – Ενημερωτική Συνάντηση
Πάτρα, Δευτέρα 14 & Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013

Διήμερο σεμινάριο με θέμα: «Ευρωπαϊκή Ατζέντα, για την Kατάρτιση και την Εκπαίδευση Eνηλίκων» διοργανώνεται στην Πάτρα τη Δευτέρα και Τρίτη, 14 και 15 Οκτωβρίου από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σε συνδυασμό με την παρουσίαση του προγράμματος του ΕΑΠ “Sonetor”.

Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία της Δια Βίου Μάθησης. Το πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον δημόσιο τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση τους κοινωνικούς εταίρους και την τοπική κοινωνία, έχει στόχο την υποστήριξη και την επανένταξη ατόμων με χαμηλά προσόντα στην εκπαίδευση και την απασχόληση.

Toπρόγραμμα Sonetor αφορά στην κατάρτιση πολιτιστικών διαμεσολαβητών με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα συζητηθούν μέσα από ομάδες εργασίας, θέματα που αφορούν στην αναβάθμιση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ευπαθών κοινωνικά ομάδων (φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, χρήστες τοξικών ουσιών, μετανάστες και Ρομά), στη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης και της εκπαίδευσης καθώς και στην ανάπτυξη περιφερειών και τοπικών κέντρων μάθησης μέσα από συνεργασίες και συνέργειες. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ζωντανό διάλογο ανάμεσα σε κοινωνικούς φορείς, φορείς Δια Βίου Μάθησης και ενήλικες γενικότερα, που έχουν γνώσεις και εμπειρίες στα ζητήματα που θα αναφερθούν.

Agenda

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Δελτίο Τύπου

 

 Περισσότερα Άρθρα...

  1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό αξιολογητών/τριών στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν
  2. Διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4115/2013
  3. Ορθή Επανάληψη Οριστικού Πίνακα Μοριοδότησης Υποψήφιων Διευθυντών για το ΣΔΕ Τρίπολης
  4. Αιτήσεις Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων Δημοσίων ΙΕΚ & Δημοσίων ΣΕΚ
  5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΙΕΚ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  6. Ανακοίνωση συνεντεύξεων υποψήφιων Διευθυντών ΔΙΕΚ
  7. Αποσπάσεις Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2013-2014
  8. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΙΕΚ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
  9. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΨΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ 2013
  10. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ