Νέα - Ανακοινώσεις

Εξετάσεις για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων, Υπευθύνων, Βοηθών Υπευθύνων των Εξεταστικών Κέντρων και Αξιολογητών για τη Διενέργεια των Εξετάσεων Ελληνομάθειας

------------------

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, πρόκειται να διοργανώσει το Σάββατο 27 Απριλίου 2013 εξετάσεις για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού για υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εξής προϋποθέσεις:

  • να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω
  • να μένουν νόμιμα στην Ελλάδα

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως και τη Δευτέρα 22/4/2013, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της περιοχής τους καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 16:30 έως 20:30

Αναλυτικός πίνακας των ΣΔΕ που δέχονται τις αιτήσεις των υποψηφίων 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από παράβολο, αξίας εξήντα (60) ευρώ, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 2333). Οι υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετέχουν μόνον στη γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού καταβάλλουν μειωμένο παράβολο αξίας εικοσιπέντε (25) ευρώ.

Οι υποψήφιοι αξιολογητές θα πρέπει και αυτοί να υποβάλλουν αίτηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ ενημερωθείτε από το συνημμένο έγγραφο με όνομα Πρόσκληση Αξιολογητών.

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων

Στο χώρο www.gsae.edu.gr/ellinomathia λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα.  Εδώ μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις:

  1. Όσοι διαθέτουν τα σχετικά προσόντα και επιθυμούν να οριστούν ως αξιολογητές στις ίδιες εξετάσεις. 
  2. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις που οργανώνει η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική τους αίτηση δια μέσω του πλησιέστερου ΣΔΕ (Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας) του τόπου διαμονής τους.

Εξεταστέα ύλη

Στη συνέχεια θα βρείτε: 

α) Τη συνολική εξεταστέα ύλη για αυτούς που θα συμμετάσχουν στην εξέταση για την Ελληνική γλώσσα, την Ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό

β) Την ύλη για τις εξετάσεις στοιχείων Ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού

γ) Το είδος των ερωτήσεων που θα περιλαμβάνει η εξέταση στα "στοιχεία ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού". ΠΡΟΣΟΧΗ: βλέπετε το είδος των ερωτήσεων - το περιεχόμενό τους στις εξετάσεις της 27ης Απριλίου (προτάσεις, παραδείγματα) θα είναι διαφορετικό.

Τα θέματα των Εξετάσεων του 2010

Το υλικό γλωσσικής διδασκαλίας του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ για το επίπεδο Α2 μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω δύο συνδέσμους:

  1.  Α2-Εγχειρίδιο Διδασκαλίας
  2.  Α2-Τετράδιο Ασκήσεων 

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στα τηλέφωνα: 213.131.1667 (-1652, -1655, -1678) 

Περισσότερες πληροφορίες για την Ελληνομάθεια εδώ 

 Ανακοίνωση Αξιολογητών

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Διά Βίου Μάθησης (4603/24-4-2013) ορίζονται τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διεξαχθούν οι εξετάσεις της 27ης Απριλίου 2013 για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. 

Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι Υπεύθυνοι/ες και Βοηθοί Υπεύθυνοι/ες των εξεταστικών κέντρων, καθώς και οι (τακτικοί/ές και αναπληρωτές/τριες) Αξιολογητές/τριες (δείτε το συνημμένο αρχείο).

Η Γενική Γραμματεία ΔΒΜ ευχαριστεί θερμά τους διευθυντές / τις διευθύντριες και το υπόλοιπο προσωπικό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας για τη συμμετοχή τους στην υποβολή των αιτήσεων. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στους δεκάδες επιστήμονες που, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της ΓΓΔΒΜ, εκδήλωσαν ενδιαφέρον να οριστούν Αξιολογητές/τριες στις συγκεκριμένες εξετάσεις. Με βάση τις αιτήσεις των υποψηφίων εξεταζομένων, τη διασπορά των αιτήσεων και τη διαθεσιμότητα των υποψηφίων αξιολογητών/τριών, η ΓΓΔΒΜ προχώρησε στον ορισμό 106 Αξιολογητών/τριών (τακτικών και αναπληρωτών) για τις συγκεκριμένες εξετάσεις. 

Οι υποψήφιοι/ες Αξιολογητές/τριες που δε στάθηκε δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στις εξετάσεις της 27ηςΑπριλίου 2013, στη μεγάλη τους πλειοψηφία ικανοποιούσαν πλήρως τις προδιαγραφές της συγκεκριμένης θέσης και τα στοιχεία τους έχουν καταγραφεί ώστε να συγκροτηθεί ένα Σώμα Αξιολογητών/τριών που θα αξιοποιείται σε ανάλογες εξετάσεις που θα ακολουθήσουν.

 Τα Νέα της Διά Βίου Μάθησης - Συνέντευξη

Συνέντευξη της Γενικής Γραμματέως Διά Βίου Μάθησης Ελένης Καραντζόλα στο περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων» (Τεύχος 28: Ιανουάριος-Απρίλιος 2013) με θέμα «Τα Νέα της Διά Βίου Μάθησης: Δράσεις της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης».

Διαβάστε την συνέντευξη στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Nea_DVM-Sinendefksi_EK.pdf)Nea_DVM-Sinendefksi_EK.pdf[ ]251 Kb


ΓΓΔΒΜ και Social Media

 

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης εκτός από την ιστοσελίδα της (www.gsae.edu.gr και www.gslll.edu.gr), έχει και παρουσία στο Facebook - www.facebook.com/gsae.edu.gr - στο Twitter - www.twitter.com/gsaeedu - και στο Youtube - www.youtube.com/user/gsaeedu - όπου ενημερώνει τακτικά το κοινό για θέματα Διά Βίου Μάθησης, νέα και ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, δελτία τύπου, προκηρύξεις και άλλα.

Περιηγηθείτε στο site, κάντε "like" στο Facebook, ακολουθήστε μας στο Twitter, και παρακολουθήστε μας στο Youtube.  copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ