Νέα - Ανακοινώσεις

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης - Ερωτηματολόγιο για τους πολίτες

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το συμπληρώσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: Ερωτηματολόγιο ΚΠΑ για τους πολίτες

Σχετικά με την αξιολόγηση και το ερωτηματολόγιο μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω από την συνημμένη επίστολή της Γενικής Γραμματέως, κας Ελένης Καραντζόλα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΓ ΠΟΛΙΤΕΣ.doc)ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΓ ΠΟΛΙΤΕΣ.doc[Επιστολή ΓΓ προς πολίτες]33 Kb


1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, πρόκειται να διεξαχθεί το 1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, την Πέμπτη 4 Απριλίου 2013 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αιθουσα Banquet).

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν ως ομιλητές ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Johannes Hahn. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν κυρίως οι Γενικές Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020.

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχει και η Γενική Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης, κ. Ελένη Καραντζόλα.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έγγραφα θα βρείτε εδώ.Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

 

Στο πλαίσιο αξιολόγησης των υφιστάμενων δομών των Υπουργείων, η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης προχωρά στην εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) - Common Assessment Framework (CAF). Πρόκειται για ένα εργαλείο αξιολόγησης της απόδοσης της Δημόσιας Διοίκησης, που αποσκοπεί στη διοικητική και οργανωτική βελτίωση των δομών των υπηρεσιών της. Από το 2000 μέχρι και το 2005 περίπου 900 ευρωπαϊκές υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης χρησιμοποίησαν το ΚΠΑ για να βελτιώσουν τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με το ΚΠΑ τα άριστα αποτελέσματα, ως προς την οργανωτική απόδοση, την κοινωνία και τους πολίτες εξαρτώνται από τους παρακάτω τομείς που αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης:

  1. Ηγεσία 
  2. Στρατηγική και προγραμματισμός
  3. Ανθρώπινο Δυναμικό
  4. Συνεργασίες και Πόροι
  5. Διαδικασίες
  6. Αποτελέσματα προσανατολισμένα προς τον πολίτη
  7. Αποτελέσματα για το Ανθρώπινο Δυναμικό 
  8. Αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνία 
  9. Κύρια αποτελέσματα επίδοσης 

H εφαρμογή του ΚΠΑ στην υπηρεσία μας στοχεύει στην καταγραφή των διαδικασιών λειτουργίας και του έργου της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης με τελικό στόχο την διαμόρφωση πρότασης σχετικών βελτιώσεων.  

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, σταθερά προσηλωμένη στην ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων στο πλαίσιο της ΔΒΜ, προχωρά στην αυτοαξιολόγησή της.  

Με Υπουργική Απόφαση εφαρμόζει το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) με αρχικό στόχο την καταγραφή των διαδικασιών λειτουργίας και του έργου μας, και απώτερο στόχο τη διατύπωση βελτιωτικών προτάσεων.  Μητρώο Φορέων Διά Βίου Μάθησης

Στην Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης τηρείται Μητρώο Φορέων. Εδώ μπορούν πλέον να εγγραφούν οι φορείς του συστήματος διοίκησης και παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης. Επίσης, στο ίδιο μητρώο εγγράφονται και οι φορείς άτυπης μάθησης (εθνικού και τοπικού επιπέδου).

Οι υπηρεσίες αναζήτησης του μητρώου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους που αναζητούν προγράμματα διά βίου μάθησης βάση συγκεκριμένων κριτηρίων αναζήτησης, όπως η έδρα του φορέα και η παρεχόμενη υπηρεσία.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στην πρώτη σελίδα του μητρώου.

Μητρώο Φορέων Διά Βίου Μάθησης Ετήσια Έκθεση για τη Διά Βίου Μάθηση 2012

Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012 παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση η Ετήσια Έκθεση για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα - 2012.

H Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, ως επιτελικός φορέας της ΔΒΜ, επιχειρεί με την παρούσα έκθεση, για πρώτη φορά σε επίπεδο εθνικής πολιτικής, μια αρχική καταγραφή όσο το δυνατό περισσότερων δράσεων ΔΒΜ, που αναπτύσσονται από το σύνολο σχεδόν του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και από κυρίαρχους κοινωνικούς εταίρους. Η αποτύπωση βασίζεται σε στοιχεία που διατέθηκαν από τα Υπουργεία και τους υπαγόμενους ή εποπτευόμενους φορείς τους, από τις Περιφέρειες και τους Δήμους, από τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών και δεν είναι εξαντλητική.

Το κείμενο της 1ης έκδοσης της Έκθεσης είναι διαθέσιμο εδώ. H 1η αυτή έκδοση έχει ήδη συμπληρωθεί με στοιχεία φορέων, που δεν ήταν διαθέσιμα κατά τη σύνταξή της ή δεν πρόλαβαν να ενσωματωθούν, και βρίσκεται σε φάση εκτύπωσης.

Η Νέα Έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης για τη Διά Βίου Μάθηση - 2012 είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.  copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ