Συλλογικά Όργανα ΔΒΜ

Δημιουργηθηκε στις Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3879/2010, συγκροτούνται και λειτουργούν τα παρακάτω συλλογικά όργανα διά βίου μάθησης και σύνδεσης με την απασχόληση:

 

 Σύνοδος Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση

 Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση

 Διαρκής Διάσκεψη Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ