Μέλη Συμβουλίου ΔΒΜ

Δημιουργηθηκε στις Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Τα μέλη του Συμβουλίου Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση είναι:

 1. Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Πρόεδρος
 2. Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
 3. Ειδικός Γραμματέας του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
 4. Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 5. Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 6. Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 7. Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
 8. Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ.
 9. Πρόεδρος του ΕΟΠΠΕΠ
 10. Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
 11. Πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
 12. Ένας (1) εκπρόσωπος των πρυτάνεων
 13. Ένας (1) εκπρόσωπος των Προέδρων των ΑΤΕΙ
 14. Τρεις (3) εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ
 15. Ένας (1) εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
 16. Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)
 17. Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)
 18. Ένας (1) εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)
 19. Ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.)
 20. Ένας (1) εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με Α.)
 21. Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών
 22. Ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
 23. Ένας (1) κοινός εκπρόσωπος των επιστημονικών επιμελητηρίων
 24. Ένας (1) εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ