Σύνοδος ΔΒΜ και Σύνδεσης με την Απασχόληση

Δημιουργηθηκε στις Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Για την υποβοήθηση του σχεδιασμού και του συντονισμού της εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης συγκαλείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού η Σύνοδος Δία Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση.  

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ