Στον Κόσμο

World Skills Competition - Leipzig 2013

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

 

Ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός WORLDSKILLS COMPETITION διεξάγεται φέτος στη Λειψία, από τις 2 έως και τις 7 Ιουλίου. Ο στόχος του διαγωνισμού είναι η ανακάλυψη των μεγαλύτερων νέων ταλέντων σε τομείς επαγγελματικών ικανοτήτων, όπως Μεταφορές και Logistics, Κατασκευές και Τεχνολογία Κτιρίων, Βιομηχανία και Μηχανική, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Τέχνες και Μόδα, Κοινωνικές και Προσωπικές Πληροφορίες, Υγεία και Κοινωνικές Υπηρεσίες, Τεχνολογία Graphic Design, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μαγειρική, Υδραυλικά και Θέρμανση κ.ά.

Στον διαγωνισμό αυτό διαγωνίζονται περίπου 1000 μαθητευόμενοι/ειδικευόμενοι ηλικίας έως 22 χρονών, από 61 χώρες σε 45 τομείς. Τη διοργάνωση θα παρακολουθήσουν 200.000 θεατές, 3000 ειδικοί στην επαγγελματική εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις, την πολιτική και την έρευνα και 1000 δημοσιογράφοι.

Ο θεσμός ξεκίνησε το 1947 ως εθνικός διαγωνισμός στην Ισπανία. Το 1950 προστέθηκε και η Πορτογαλία ενώ το 1953 ο διαγωνισμός διευρύνθηκε με τη συμμετοχή της Αγγλίας, της Γαλλίας, του Μαρόκου, της Ελβετίας και της Γερμανίας. Ο προηγούμενος διαγωνισμός έγινε το 2011 στο Λονδίνο.

Ο οργανισμός που εποπτεύει τον διαγωνισμό αυτό είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ονομάζεται WorldSkills International με παράρτημα στην Ευρώπη τον οργανισμό WorldSkills Europe.

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο:

www.worldskillsleipzig2013.com

 Education and Training Monitor 2012

Δημιουργηθηκε στις Δευτέρα, 01 Απριλίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 01 Απριλίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης


Σε μια προσπάθεια επανεξέτασης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη και για το πώς μπορούν αυτά τα συστήματα να προσφέρουν δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία (European Commission for Education, Culture, Multilingualism and Youth) ξεκίνησε την στρατηγική της για την Εκπαίδευση και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν άμεση δράση για να διασφαλιστεί το μέλλον των νέων.

Το Education and Training Monitor 2012 είναι ένα νέο αναλυτικό εργαλείο που παρέχει εμπειρικά στοιχεία για την υποστήριξη αυτής της μεταρρυθμιστικής ατζέντας. Δίνει μια γενική επισκόπηση των βασικών δεικτών για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, επιτρέποντας στους φορείς χάραξης πολιτικής να συγκρίνουν την πρόοδο, καθώς και να προσδιορίσει τις άμεσες προκλήσεις για τα κράτη μέλη.

Τα στοιχεία που παρέχονται στην έκθεση είναι πολύ χρήσιμα για όσους βρίσκονται σε θέσεις λήψης αποφάσεων στην αναθεώρηση και τη μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών πολιτικών, σύμφωνα με τις συστάσεις της στρατηγικής για την εκπαίδευση.

Education and Training Monitor 2012

Διοικητικό Συμβούλιο της UIL

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

UIL

Το Ινστιτούτο διοικείται από 12μελές διοικητικό συμβούλιο, που διορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εξαίρετους ειδικούς στον τομέα της εκπαίδευσης από διάφορες περιοχές του κόσμου, οι οποίοι συναντιούνται μια φορά το χρόνο για να εξετάσουν την πρόοδο του έργου του Ινστιτούτου και τα σχέδια πολιτικής για το μέλλον. Η ετήσια συνάντηση για το 2013 θα διεξαχθεί στο Αμβούργο της Γερμανίας στις 10 Απριλίου. 

 

 

PIAAC - Κόσμος

Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

piaac_image

 

Η έρευνα PIAAC είναι ένα διεθνές συγκριτικό ερευνητικό πρόγραμμα για την αποτίμηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενηλίκων 16-64 ετών. Σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή δεδομένων για την ανάπτυξη ενός βασικού δείκτη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενηλίκων και αναπτύσσεται με τη συνεργασία των Διευθύνσεων εκπαίδευσης και απασχόλησης του ΟΟΣΑ. 

Σκοπός του PIAAC είναι:

  1. να προσδιοριστούν και να μετρηθούν οι γνωστικές ικανότητες που απαιτούνται για την προσωπική και κοινωνική επιτυχία
  2. να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος αυτών των ικανοτήτων στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα σε ατομικό και συνολικό επίπεδο
  3. να μετρηθεί η απόδοση των συστημάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην παραγωγή των απαιτούμενων ικανοτήτων
  4. να βοηθήσει στην αποσαφήνιση των μοχλών πολιτικής που μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της απόκτησης των ικανοτήτωνcopyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ