ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ 2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για τους προσωρινούς πίνακες στις περιφέρειες
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Καταληκτική Ημερομηνία Ενστάσεων:
Πέμπτη  29/07/2021 και ώρα 23:59.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ