1ο Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

15 Φεβρουαρίου 2011

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ