Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα στο χώρο της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 12 Απριλίου 2011 Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2012 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Εγκύκλιος Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ