Μητρώο Φορέων Διά Βίου Μάθησης

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Στην Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης τηρείται Μητρώο Φορέων. Εδώ μπορούν πλέον να εγγραφούν οι φορείς του συστήματος διοίκησης και παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης. Επίσης, στο ίδιο μητρώο εγγράφονται και οι φορείς άτυπης μάθησης (εθνικού και τοπικού επιπέδου).

Οι υπηρεσίες αναζήτησης του μητρώου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους που αναζητούν προγράμματα διά βίου μάθησης βάση συγκεκριμένων κριτηρίων αναζήτησης, όπως η έδρα του φορέα και η παρεχόμενη υπηρεσία.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στην πρώτη σελίδα του μητρώου.

Μητρώο Φορέων Διά Βίου Μάθησης 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ