Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

 

Στο πλαίσιο αξιολόγησης των υφιστάμενων δομών των Υπουργείων, η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης προχωρά στην εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) - Common Assessment Framework (CAF). Πρόκειται για ένα εργαλείο αξιολόγησης της απόδοσης της Δημόσιας Διοίκησης, που αποσκοπεί στη διοικητική και οργανωτική βελτίωση των δομών των υπηρεσιών της. Από το 2000 μέχρι και το 2005 περίπου 900 ευρωπαϊκές υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης χρησιμοποίησαν το ΚΠΑ για να βελτιώσουν τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με το ΚΠΑ τα άριστα αποτελέσματα, ως προς την οργανωτική απόδοση, την κοινωνία και τους πολίτες εξαρτώνται από τους παρακάτω τομείς που αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης:

  1. Ηγεσία 
  2. Στρατηγική και προγραμματισμός
  3. Ανθρώπινο Δυναμικό
  4. Συνεργασίες και Πόροι
  5. Διαδικασίες
  6. Αποτελέσματα προσανατολισμένα προς τον πολίτη
  7. Αποτελέσματα για το Ανθρώπινο Δυναμικό 
  8. Αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνία 
  9. Κύρια αποτελέσματα επίδοσης 

H εφαρμογή του ΚΠΑ στην υπηρεσία μας στοχεύει στην καταγραφή των διαδικασιών λειτουργίας και του έργου της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης με τελικό στόχο την διαμόρφωση πρότασης σχετικών βελτιώσεων.  

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, σταθερά προσηλωμένη στην ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων στο πλαίσιο της ΔΒΜ, προχωρά στην αυτοαξιολόγησή της.  

Με Υπουργική Απόφαση εφαρμόζει το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) με αρχικό στόχο την καταγραφή των διαδικασιών λειτουργίας και του έργου μας, και απώτερο στόχο τη διατύπωση βελτιωτικών προτάσεων.  

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ