Ανακοίνωση Αξιολογητών

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Διά Βίου Μάθησης (4603/24-4-2013) ορίζονται τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διεξαχθούν οι εξετάσεις της 27ης Απριλίου 2013 για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. 

Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι Υπεύθυνοι/ες και Βοηθοί Υπεύθυνοι/ες των εξεταστικών κέντρων, καθώς και οι (τακτικοί/ές και αναπληρωτές/τριες) Αξιολογητές/τριες (δείτε το συνημμένο αρχείο).

Η Γενική Γραμματεία ΔΒΜ ευχαριστεί θερμά τους διευθυντές / τις διευθύντριες και το υπόλοιπο προσωπικό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας για τη συμμετοχή τους στην υποβολή των αιτήσεων. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στους δεκάδες επιστήμονες που, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της ΓΓΔΒΜ, εκδήλωσαν ενδιαφέρον να οριστούν Αξιολογητές/τριες στις συγκεκριμένες εξετάσεις. Με βάση τις αιτήσεις των υποψηφίων εξεταζομένων, τη διασπορά των αιτήσεων και τη διαθεσιμότητα των υποψηφίων αξιολογητών/τριών, η ΓΓΔΒΜ προχώρησε στον ορισμό 106 Αξιολογητών/τριών (τακτικών και αναπληρωτών) για τις συγκεκριμένες εξετάσεις. 

Οι υποψήφιοι/ες Αξιολογητές/τριες που δε στάθηκε δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στις εξετάσεις της 27ηςΑπριλίου 2013, στη μεγάλη τους πλειοψηφία ικανοποιούσαν πλήρως τις προδιαγραφές της συγκεκριμένης θέσης και τα στοιχεία τους έχουν καταγραφεί ώστε να συγκροτηθεί ένα Σώμα Αξιολογητών/τριών που θα αξιοποιείται σε ανάλογες εξετάσεις που θα ακολουθήσουν.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ