Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ 2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, Β. ΑΙΓΑΙΟΥ, Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021 Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για τους προσωρινούς πίνακες στις περιφέρειες ΑΤΤΙΚΗΣ, Β. ΑΙΓΑΙΟΥ, Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
Καταληκτική Ημερομηνία Ενστάσεων: 26-07-2021 και ώρα 23:59.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ 2021 ΑΤ, ΒΑ, ΝΑ, ΗΠ, ΙΟ.xls)ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ 2021 5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ[ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, Β. ΑΙΓΑΙΟΥ, Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ]93 Kb


ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ 2021

Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.
Καταληκτική Ημερομηνία Ενστάσεων: 21-07-2021 και ώρα 23:59.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (προσθήκη Περιφέρειας Θεσσαλίας στις 27/07/2021)

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών Σ.Δ.Ε., για όλες τις περιφέρειες (πλην Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, για τις οποίες ήδη ανακοινώθηκε το πρόγραμμα) θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων  για φορείς του Δημοσίου e:Presence.gov.gr και θα καταγράφονται(ως αρχείο ήχου) για τη διασφάλιση διαφάνειας της διαδικασίας.

Οι υποψήφιοι θα λάβουν μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν στην αίτησή τους, στο οποίο θα υπάρχει ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης και οδηγίες για τη σύνδεσή τους (με κωδικούς taxisnet) στην υπηρεσία. Θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στη διαδικτυακή συνέντευξη (μέσω του συνδέσμου που θα υπάρχει στο μήνυμα) και να ελέγξουν τη σύνδεσή τους (με εικόνα και ήχο) στην πλατφόρμα, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα υπάρχουν στο μήνυμα που θα λάβουν. Θα συνδέονται στην τηλεδιάσκεψη λίγο νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα για καθέναν/καθεμία, όπωςαναφέρεται στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα συνεντεύξεων, και θα περιμένουν μέχρι να τους δοθεί από τα μέλη της επιτροπής συνεντεύξεων η δυνατότητα εισόδου στον χώρο της τηλεδιάσκεψης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία e:Presence.gov.grστον σύνδεσμο:  https://www.epresence.gov.gr

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για το χρονοδιάγραμμα των συνεντεύξεων από το επισυναπτόμενο αρχείο.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 344 2035, -2015, -2041Συνεντεύξεις Υποψηφίων Διευθυντών Σ.Δ.Ε Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων

Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021 Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών Σ.Δ.Ε. θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων  για φορείς του Δημοσίου e:Presence.gov.gr και θα καταγράφονται (ως αρχείο ήχου) για τη διασφάλιση διαφάνειας της διαδικασίας.

Οι υποψήφιοι θα λάβουν μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν στην αίτησή τους, στο οποίο θα υπάρχει ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης και οδηγίες για τη σύνδεσή τους (με κωδικούς taxisnet) στην υπηρεσία. Θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στη διαδικτυακή συνέντευξη (μέσω του συνδέσμου που θα υπάρχει στο μήνυμα) και να ελέγξουν τη σύνδεσή τους (με εικόνα και ήχο) στην πλατφόρμα, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα υπάρχουν στο μήνυμα που θα λάβουν. Θα πρέπει να συνδεθούν στην τηλεδιάσκεψη λίγο νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα για καθέναν/καθεμία που αναφέρεται στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα συνεντεύξεων και να περιμένουν μέχρι να τους δοθεί από τα μέλη της επιτροπής συνεντεύξεων η δυνατότητα εισόδου στον χώρο της τηλεδιάσκεψης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία e:Presence.gov.gr θα βρείτε στον σύνδεσμο:  https://www.epresence.gov.gr

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για το χρονοδιάγραμμα των συνεντεύξεων από το επισυναπτόμενο αρχείο.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 344 2035, -2015, -2041Ενημέρωση για τις Συνεντεύξεις Υποψηφίων Διευθυντών Σ.Δ.Ε. 2021

Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021 Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021 Ημερομηνία Δημοσίευσης

 

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών Σ.Δ.Ε. θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων  για φορείς του Δημοσίου e:Presence.gov.gr και θα καταγράφονται (ως αρχείο ήχου) για τη διασφάλιση διαφάνειας της διαδικασίας.

Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν προσωπικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν στην αίτησή τους, στο οποίο θα υπάρχει ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης και οδηγίες για τη σύνδεσή τους (με κωδικούς taxisnet) στην υπηρεσία. Θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή τους στη διαδικτυακή συνέντευξη (μέσω του συνδέσμου που θα υπάρχει στο μήνυμα) και να ελέγξουν τη σύνδεσή τους (με εικόνα και ήχο) στην πλατφόρμα, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα υπάρχουν στο μήνυμα που θα λαμβάνουν. Θα πρέπει να συνδέονται στην τηλεδιάσκεψη λίγο νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα για καθέναν/καθεμία που θα αναφέρεται στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα συνεντεύξεων και να περιμένουν μέχρι να τους δοθεί από τα μέλη της επιτροπής συνεντεύξεων η δυνατότητα εισόδου στον χώρο της τηλεδιάσκεψης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία e:Presence.gov.gr στον σύνδεσμο:  https://www.epresence.gov.gr

Οι υποψήφιοι Διευθυντές Σ.Δ.Ε. θα ενημερώνονται για το χρονοδιάγραμμα των συνεντεύξεων ανά περιφέρεια από τις αναρτήσεις που θα γίνονται σταδιακά στον ιστότοπο της ΓΓΕΕΚΔΒΜ & Ν.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 344 2035, -2015, -2041Ανακοίνωση Λήξης Αιτήσεων και Επικαιροποίησης Μητρώου Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ Τρέχουσας Περιόδου

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021 Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης στο μητρώο εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 25/07/2021 και ώρα 20:00 μ.μ.copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ