Νέα - Ανακοινώσεις

Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων Εκπαίδευση διαπολιτισμικών μεσολαβητών μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης –έργο SONETOR

Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Επιμορφωτική – Ενημερωτική Συνάντηση
Πάτρα, Δευτέρα 14 & Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013

Διήμερο σεμινάριο με θέμα: «Ευρωπαϊκή Ατζέντα, για την Kατάρτιση και την Εκπαίδευση Eνηλίκων» διοργανώνεται στην Πάτρα τη Δευτέρα και Τρίτη, 14 και 15 Οκτωβρίου από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σε συνδυασμό με την παρουσίαση του προγράμματος του ΕΑΠ “Sonetor”.

Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία της Δια Βίου Μάθησης. Το πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον δημόσιο τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση τους κοινωνικούς εταίρους και την τοπική κοινωνία, έχει στόχο την υποστήριξη και την επανένταξη ατόμων με χαμηλά προσόντα στην εκπαίδευση και την απασχόληση.

Toπρόγραμμα Sonetor αφορά στην κατάρτιση πολιτιστικών διαμεσολαβητών με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα συζητηθούν μέσα από ομάδες εργασίας, θέματα που αφορούν στην αναβάθμιση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ευπαθών κοινωνικά ομάδων (φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, χρήστες τοξικών ουσιών, μετανάστες και Ρομά), στη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης και της εκπαίδευσης καθώς και στην ανάπτυξη περιφερειών και τοπικών κέντρων μάθησης μέσα από συνεργασίες και συνέργειες. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ζωντανό διάλογο ανάμεσα σε κοινωνικούς φορείς, φορείς Δια Βίου Μάθησης και ενήλικες γενικότερα, που έχουν γνώσεις και εμπειρίες στα ζητήματα που θα αναφερθούν.

Agenda

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Δελτίο Τύπου

 

 Διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4115/2013

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.doc)Απόφαση[ ]202 Kb


Ορθή Επανάληψη Οριστικού Πίνακα Μοριοδότησης Υποψήφιων Διευθυντών για το ΣΔΕ Τρίπολης

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΨΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ~.xls)Πίνακας[ ]51 Kb


Αιτήσεις Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων Δημοσίων ΙΕΚ & Δημοσίων ΣΕΚ

Δημιουργηθηκε στις Δευτέρα, 07 Οκτωβρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Ανακοίνωση

 1. Η ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα http://dioni.sch.grμέχρι και την Τετάρτη 16/10 αφορά αποκλειστικά υποψήφιους που θέλουν να εγγραφούν στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης (ειδικοτήτων ΙΕΚ ή ΣΕΚ).
 2. Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΣ – ΕΠΑΛ του ΥΠΕΠΘ, καθώς και οι πτυχιούχοι ειδικοτήτων ΕΠΑΣ του Ο.Α.Ε.Δ ή του Ο.Τ.Ε.Κ. ή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Απασχόλησης ή του ΟΓΕΕΚΑ –ΔΗΜΗΤΡΑ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι πτυχιούχοι ειδικοτήτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θες/νίκης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το Α’ εξάμηνο κατάρτισης ειδικοτήτων ΙΕΚ ή ΣΕΚ, μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων ΕΠΑΣ επιλέξτε ως τίτλο σπουδών το ΤΕΕ.
 3. Αν δηλώσετε ειδικότητα ΣΕΚ, επιλέξτε ως τίτλο σπουδών το απολυτήριο Γυμνασίου.
 4. Σε περιπτώσεις που δεν αναγράφεται βαθμός Μαθηματικών ή Νέων Ελληνικών στο τίτλο σπουδών, εισάγετε τον αντίστοιχο βαθμό της πιο πρόσφατης στο απολυτήριο τάξης όπου έχει διδαχθεί το μάθημα που μας ενδιαφέρει.
 1. Όσοι υποψήφιοι διαθέτουν κάποιον από τους τίτλους σπουδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε τμήματα ειδικοτήτων του Γ’ εξαμήνου, εφόσον:
  • Υπάρχει αντιστοιχία με την ειδικότητα αποφοίτησής τους και
  • η ειδικότητα αυτή λειτουργεί σε κάποιο ΙΕΚ στο οποίο έχουν πρόσβαση
 2. Οι υποψήφιοι αυτοί θα συμπληρώσουν αυτοπροσώπως αίτηση σε ένα μόνο ΙΕΚ προσκομίζοντας: αντίγραφο του πτυχίου τους, πρόσφατα δικαιολογητικά πολυτεκνίας ή τριτεκνίας και τυχόν ένσημα που να αποδεικνύουν επαγγελματική εμπειρία σχετική με την αιτούμενη ειδικότητα.
 3. Τα τμήματα ένταξης ειδικοτήτων Γ’ εξαμήνου που τους αφορούν θα ανακοινωθούν μέχρι και την Παρασκευή 18/10/2013 μαζί με το σχετικό χρονοδιάγραμμα και αναλυτικές οδηγίες.
 1. Μέχρι και την Παρασκευή 18/10/2013 θα ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα και αναλυτικές οδηγίες για την επανεγγραφή των σπουδαστών των υπολοίπων εξαμήνων που έχουν ήδη φοιτήσει σε ΙΕΚ.


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΙΕΚ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημιουργηθηκε στις Σάββατο, 05 Οκτωβρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 07 Οκτωβρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

5-10-2013

ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΗΣ Α΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑcopyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ