Προκηρύξεις - Αποτελέσματα

Συνεντεύξεις Υποψήφιων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Συνεντεύξεις Υποψήφιων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.



Συμπληρωματική ανακοίνωση συνεντεύξεων Υποψήφιων Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Συμπληρωματική ανακοίνωση συνεντεύξεων Υποψήφιων Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ., σε συνέχεια της Συνεντεύξεις υποψηφίων Υποδιευθυντών Δ.ΙΕΚ



Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. (Νέα Δ.Ι.Ε.Κ.)

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.



Ορθή Επανάληψη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. – Δεκέμβριος 2014

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Ορθή Επανάληψη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. – Δεκέμβριος 2014



copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ