Προκηρύξεις - Αποτελέσματα

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Συστημάτων ήχου – προβολής και διαφόρων αυτοματισμών και λοιπού εξοπλισμού

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2012 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
Συστημάτων ήχου – προβολής και διαφόρων αυτοματισμών και λοιπού
εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την οργάνωση και λειτουργία Βιβλιοθήκης Δια Βίου Μάθησης

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2012 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την οργάνωση
και λειτουργία Βιβλιοθήκης Δια Βίου Μάθησης
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2012 Ημερομηνία Δημοσίευσηςcopyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ