Προκηρύξεις - Αποτελέσματα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.Οριστικοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2015 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Οριστικοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.Οριστικοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής υποψηφίων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2015 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Οριστικοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής υποψηφίων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. – Δεκέμβριος 2014Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής υποψηφίων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής υποψηφίων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. – Δεκέμβριος 2014Περισσότερα Άρθρα...

  1. Συνεντεύξεις Υποψήφιων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ.
  2. Συμπληρωματική ανακοίνωση συνεντεύξεων Υποψήφιων Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ.
  3. Συνεντεύξεις υποψηφίων Υποδιευθυντών Δ.ΙΕΚ
  4. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. (Νέα Δ.Ι.Ε.Κ.)
  5. Ορθή Επανάληψη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. – Δεκέμβριος 2014
  6. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. – Δεκέμβριος 2014
  7. Οριστικοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Υποψηφίων Διευθυντών & Υποδιευθυντών ΣΕΚ
  8. Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Υποψηφίων Διευθυντών & Υποδιευθυντών ΣΕΚ
  9. Οριστικοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Υποψηφίων Διευθυντών & Υποδιευθυντών ΙΕΚ ΙΙΙ
  10. Συνεντεύξεις Υποψήφιων Διευθυντών - Υποδιευθυντών ΣΕΚ

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ