Επικοινωνία

Created on Thursday, 26 September 2013 Last Updated on Monday, 11 February 2019 Published Date

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Α.Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ. 151 80

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Για Δημόσια ΙΕΚ  Τηλ. 2131311-585,  -626, -660, -634, -632,  -628, - 621

           Για Ιδιωτικά ΙΕΚ  Τηλ. 2131311661  -1665 -1629 -1645

Για Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)  Τηλ. 2131311672  -656 -659

Για Δημοτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Τηλ. 2131311518

Για τις Εξετάσεις Ελληνομάθειας Τηλ. 2131311667  -652 -678

 

ΤΜ Διοικητικό ΓΓΔΒΜ  Τηλ. 2131311619

FAX: 210 3442365
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ