02.09.2022 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή νέων δημιουργών στο πρόγραμμα «Τέχνη, μια σιωπηλή επανάσταση»
Ανοικτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για δράσεις δημοσιότητας του έργου «Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022»
Τηλεδιάσκεψη της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. με τα μαθητικά συμβούλια της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λασιθίου Κρήτης στο πλαίσιο της ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 και την εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης “Democracy Here. Democracy Now”
Διαδικτυακή εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας με θέμα “Youth Work: ο δρόμος προς την αναγνώριση” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 #EYY2022 #EYY2022GR
Ευχές για το Πάσχα από τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.
Διαδικτυακή εκδήλωση "Youth Work: ο δρόμος προς την αναγνώριση" της Γενικής Γραμματείας ΕΕΚΔΒΜ&Ν - 15.04.2022
SAVE THE DATE: "Youth Work: ο δρόμος προς την αναγνώριση" EYY2022 διαδικτυακή εκδήλωση - 15.04.2022
Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας #EYY2022 2η Υβριδική Συνάντηση
Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας #EYY2022

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ