Συνέδριο ΔΒΜ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Δια Βίου Μάθηση:Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις 28-29/1/2011

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

http://llc2011.uom.gr/
Θεσσαλονίκη,  Δεκέμβριος 2010

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σας καλούν στις εργασίες του Συνεδρίου που διοργανώνουν με θέμα «Δια βίου μάθηση: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις». Το Συνέδριο διεξάγεται από 28 έως 29 Ιανουαρίου στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.


Η δια βίου μάθηση αποτελεί ένα αναπόσπαστο συστατικό κομμάτι, ίσως το πιο σημαντικό και καθοριστικό, της σύγχρονης εκπαίδευσης και παιδείας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι επιτακτική ανάγκη να στραφεί η επιστημονική θεωρία και έρευνα στις εννοιολογικές και πρακτικές προκλήσεις, τις οποίες προβάλλει η διά βίου μάθηση.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τη μάθηση, είτε για λόγους προσωπικής επιστημολογίας είτε για συγκεκριμένους ερευνητικούς και επαγγελματικούς λόγους, στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και ευρύτερες πολιτισμικές συνθήκες, σε περιβάλλοντα τόσο διαφορετικά αλλά και αλληλο-συναρτώμενα, όπως το σχολείο και το πανεπιστήμιο και όλοι γενικότερα οι εκπαιδευτικοί και πολιτισμικοί φορείς και οργανισμοί.
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι περιεκτικό και ουσιαστικό. Περιλαμβάνει διαλέξεις από διακεκριμένους έλληνες και ξένους ακαδημαϊκούς και ερευνητές, οι οποίοι ασχολούνται με τη μάθηση, ο καθένας στο πλαίσιο ενός διακριτού γνωστικού πεδίου. Έτσι οι διαλέξεις αυτές αφορούν μία ποικιλία θεματικών ενοτήτων όπως: εκπαίδευση ενηλίκων, ειδική αγωγή, παιδαγωγική, ηθική φιλοσοφία, επιστημολογία, φιλοσοφία της επιστήμης, ιατρική εκπαίδευση, βιολογία, ηλεκτρονική μάθηση και πληροφορική, ψυχολογία, συμβουλευτική και επαγγελματικός σχεδιασμός. Επίσης το Συνέδριο περιλαμβάνει μία ειδική συνεδρία με ανακοινώσεις των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών των δύο τμημάτων.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
Βασίλης Δαγδιλέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πρόεδρος του Συνεδρίου, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , τηλ: 2310 891336
Βίκη Καραβάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη του
Συνεδρίου, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , τηλ: 2310 891360
Anthony Montgomery, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , τηλ: 2310 891308


 

 

 

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ