Στόχοι ΣΔΕ

Created on Tuesday, 22 January 2013 Last Updated on Monday, 04 February 2013 Published Date

Οι κύριοι στόχοι των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας είναι οι εξής:

  1. να ολοκληρώσουν οι ενήλικες την υποχρεωτική εκπαίδευση
  2. να συνδεθούν με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
  3. να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες
  4. να ενισχύσουν την προσωπικότητά τους ανακτώντας την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους
  5. να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να βελτιώσουν τη θέση τους στον χώρο της δουλειάς τους

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ