Προϋποθέσεις συμμετοχής - Ελληνομάθεια

Created on Tuesday, 22 January 2013 Last Updated on Friday, 11 September 2015 Published Date

Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο (2) φορές το χρόνο (Άνοιξη & Φθινοπωρο), την ίδια μέρα και ώρα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα ανά την επικράτεια. Μετά την ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής που συνοδεύεται από σχετικό παράβολο. Το ύψος του παραβόλου αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών,καθώς και οι αιτούντες ασύλου, προκειμένου να έχουν δυνατότητα συμμετοχής στη Διαδικασία Πιστοποίησης για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος πρέπει:

  1. να έχουν ηλικία τουλάχιστον 16 ετών
  2. να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα

Η πιστοποίηση χορηγείται μετά από επιτυχή δοκιμασία στις ειδικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις και είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο ή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι έμαθαν την ελληνική γλώσσα.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ