Βαθμολογία και Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Created on Tuesday, 22 January 2013 Last Updated on Monday, 04 February 2013 Published Date

Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού βαθμολογείται σε κλίμακα 100 μονάδων. Επιτυχής θεωρείται η δοκιμασία εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει 50 μονάδες εφόσον συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50% σε τέσσερα τουλάχιστον από τα πέντε μέρη της εξεταστικής δοκιμασίας.

Η επαρκής γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για τους υποψηφίους με πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Α ή Α2 βαθμολογείται σε κλίμακα 20 μονάδων. Επιτυχής θεωρείται η δοκιμασία εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει 10 μονάδες.

Τα εξεταστικά τετράδια βαθμολογούνται από δύο αξιολογητές και η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνται στα εξεταστικά κέντρα, το αργότερο έναν (1) μήνα μετά το τέλος των εξετάσεων και για ένα (1) μήνα. Από τα εξεταστικά κέντρα όπου εξετάστηκαν μπορούν να παραλάβουν τα πιστοποιητικά τους οι ενδιαφερόμενοι.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ