Διαγενεακά προγράμματα

Διαγενεακά Προγράμματα

Created on Tuesday, 22 January 2013 Last Updated on Monday, 04 February 2013 Published Date

Τα Διαγενεακά Προγράμματα αποτελούν τομέα της Διά Βίου Μάθησης και είναι δράσεις στις οποίες συμμετέχουν άνθρωποι όλων των ηλικιών για να αποκτήσουν δεξιότητες, γνώσεις και να μάθουν «πώς θα μαθαίνουν». Άνθρωποι από διαφορετικές γενιές συνεργάζονται και μαθαίνουν μαζί, καθώς και ο ένας από τον άλλο.

Τα Διαγενεακά Προγράμματα συνεισφέρουν:

- στη μεταφορά της γνώσης και την αξιοποίηση εμπειριών
- στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της αλληλοκατανόησης
- στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση διακρίσεων
- στην ανάδειξη της ετερότητας ως παράγοντα που εμπλουτίζει τη ζωήcopyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ