Καλές πρακτικές

Διαγενεακό Πρόγραμμα του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Διαβάζουμε μαζί

Created on Wednesday, 10 July 2013 Last Updated on Wednesday, 10 July 2013 Published Date

 

Διαγενεακό Πρόγραμμα του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Διαβάζουμε μαζί

Υλοποιήθηκε με την επιχορήγηση της ΓΓ ΔΒΜ

Στο διαγενεακό πρόγραμμα συμμετείχαν γονείς και παιδιά από νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της περιοχής ανάμεσα στην οδό Πατησίων και το Σταθμό Λαρίσης, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, που ανήκαν κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. (Στη περιοχή υπάρχουν 9 Δημοτικά Σχολεία και 7 Νηπιαγωγεία με μεγάλο αριθμό μαθητών). Στόχος ήταν η στήριξη των οικογενειών, ώστε να βελτιωθεί η σχέση τους με το σχολείο, να ενισχυθεί ο γραμματισμός των μελών τους (οικογενειακός γραμματισμός) και να προωθηθεί η ανάγνωση στο σπίτι, καθώς και να καταπολεμηθούν προκαταλήψεις και διακρίσεις.

Πραγματοποιήθηκαν 14 εβδομαδιαίες συναντήσεις με βιωματικό χαρακτήρα, συνολικής διάρκειας 35 ωρών. Απασχολήθηκαν τρεις εκπαιδεύτριες που συμμετείχαν σε όλες τις συναντήσεις.

Σε όλες τις συναντήσεις έπαιρναν μέρος γονείς και παιδιά, κατά περίπτωση σε κοινή ομάδα ή ξεχωριστά, ανάλογα με τον σχεδιασμό της επιμόρφωσης, το ιδιαίτερο θέμα της συνάντησης, τις παιδαγωγικές ανάγκες.

Οι βασικές θεματικές ενότητες διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις επιθυμίες των γονιών και συνδέονταν σε κάθε περίπτωση με παιδικά βιβλία, ώστε να προωθείται η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης μικρές κινηματογραφικές ταινίες, αντίγραφα έργων τέχνης και φωτογραφικό υλικό. Προωθήθηκε η ιδέα της αξιοποίησης των κατάλληλων κάθε φορά παιδικών βιβλίων ως αφορμή για συζήτηση και επίλυση ποικίλων ζητημάτων στην οικογένεια. Σε κάθε συνάντηση, η ομάδα των παιδιών και η ομάδα των ενηλίκων δούλευαν παράλληλα πάνω στο ίδιο θέμα, καταγράφοντας με ποικίλους τρόπους τις απόψεις τους. Στη συνέχεια οι ομάδες αναμιγνυόταν, αντάλλασσαν τα αποτελέσματα και προχωρούσαν σε κοινές δραστηριότητες πάνω στο θέμα.

Συνεργασίες επίσης με φορείς της περιοχής βοήθησαν την προσπάθεια: Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων, Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη.

Μεταξύ άλλων η θεματολογία περιλάμβανε:

  • εξοικείωση με τρόπους στήριξης του γραμματισμού των παιδιών
  • το παραμύθι ως επικοινωνία και διαπολιτισμικό εργαλείο - αφήγηση
  • συνεργατική ανάγνωση και τεχνικές για το ξεκλείδωμα κειμένων και εικονογράφησης μέσα από επικοινωνιακές και γλωσσικές πρακτικές, παιχνίδια, δημιουργικές δραστηριότητες
  • οικογενειακή ιστορία: προέλευση, μνήμες, σχέσεις
  • τρόπους επιλογής βιβλίων – εξοικείωση με ποικίλα είδη βιβλίων
  • επεξεργασία συναισθημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην απομόνωση, τον φόβο και τον θυμό, μέσα από λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά
  • αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου – δραστηριότητες
  • βιωματικές δραστηριότητες για την πρόληψη και καταπολέμηση προκαταλήψεων και διακρίσεων
  • σχολικές εμπειρίες των γονιών και των παιδιών τους: αφηγήσεις.copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ