Στόχοι Διαγενεακών Προγραμμάτων

Created on Tuesday, 22 January 2013 Last Updated on Monday, 04 February 2013 Published Date

Στόχοι των Διαγενεακών Προγραμμάτων είναι:

- η επικοινωνία και ο διάλογος μεταξύ των γενεών
- ο οικογενειακός γραμματισμός
- η ενίσχυση της δημιουργικότητας
- η δημιουργία πολιτιστικών πρακτικών της οικογένειας
- η αξιοποίηση καθημερινών συνηθειών της οικογένειας στη μάθηση (άτυπη μάθηση)
- η προώθηση της ιδιότητας του πολίτη

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ