Φιλοσοφία και Θεματολογία: Σχολές Γονέων

Created on Tuesday, 22 January 2013 Last Updated on Monday, 04 February 2013 Published Date

Kατά την εκπαιδευτική περίοδο 2003-2008 πραγματοποιήθηκαν τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα, με το γενικό τίτλο «Συμβουλευτική Γονέων»:

 1. η οικογένεια ως ομάδα
 2. επικοινωνία - διαπροσωπικές σχέσεις
 3. εξέλιξη και ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου
 4. οικογένεια και σχολείο

Κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2009 μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, υλοποιούνται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα:

 1. η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών
 2. διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών
 3. ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών
 4. συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών
 5. ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, 25 ωρών
 6. συμβουλευτική γονέων παιδιών με αναπηρίες, διάρκειας 50 ωρών
 7. στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών 

Στην ερχόμενη εκπαιδευτική περίοδο σχεδιάζεται να αξιοποιηθούν τα υπάρχοντα προγράμματα, τα οποία θα εμπλουτισθούν ως προς τη θεματολογία τους, τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν, ενώ θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν και νέα προγράμματα, όπως Οικογενειακός Γραμματισμός, Αξιοποίηση άτυπων μορφών μάθησης (π.χ. μουσεία, βιβλιοθήκες, μνημεία).

Οι 5 βασικοί άξονες θεματολογίας για τη νέα περίοδο είναι οι εξής:

 1. σύγχρονη Οικογένεια
 2. σύνδεση Σχολείου – Οικογένειας
 3. συμβουλευτική γονέων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
 4. συμβουλευτική σε θέματα φαινομένων βίας, εκφοβισμού, διακρίσεων, υγείας διατροφής, πρόληψης εξαρτήσεων
 5. αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με τη συμμετοχή των γονιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ