ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΙΡΙΣ"

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2 - ΙΡΙΣ

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Διευθυνση Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.), Τμήμα Δ’ Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων δια Βίου Μάθησης, ως φορέας αδειοδότησης των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 και επιπέδου 2, δημιούργησε ένα νέο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ. ΙΡΙΣ) για την τήρηση του Μητρώου αδειοδότησης των Κ.Δ.Β.Μ. 1 &2.

Το Π.Σ ΙΡΙΣ υλοποιήθηκε από το Τμήμα ΣΤ' Εφαρμογών Έρευνας & Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς & Διά Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, το οποίο είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και τη συνεχή τεχνική υποστήριξη του Συστήματος.

Το Π.Σ. ενημερώθηκε κατ΄ αρχάς με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του ΕΟΠΠΕΠ, έως την 31/08/2018, καθώς και με τα στοιχεία επικοινωνίας παρόχων, στοιχεία αδειοδότησης και με τις από 01/09/2018 και εξής, μεταβολές σχετικά με την αδειοδότηση (νέες άδειες, τροποποιήσεις, μεταβιβάσεις, ανακλήσεις και επικαιροποιήσειςαδειών).

Το Π.Σ. βρίσκεται υπό διαμόρφωση και κατά την παρούσα χρονική στιγμή έχει σχεδιαστεί να διενεργηθεί ο έλεγχος για επαλήθευση (με ταυτόχρονη διαδικασία διόρθωσης-προσθήκης) των καταγεγραμμένων στοιχείων από τους ίδιους τους Φορείς, ώστε οι πληροφορίες που περιέχονται να καταστούν ακριβείς και αξιόπιστες.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

Οι φορείς που είναι αδειοδοτημένοι για τη λειτουργία Κ.Δ.Β.Μ. θα πρέπει να συνδεθούν      στον ιστότοπο του Π.Σ. ΙΡΙΣ https://iris.it.minedu.gov.gr  χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ του   ΚΔΒΜ και από το μενού «Οδηγίες σύνδεσης» να ανοίξουν το κείμενο οδηγιών για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να συνδεθούν.

Εν συντομία, η εγγραφή στο σύστημα γίνεται μέσω του μηχανισμού αυθεντικοποίησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet του χρήστη που αντιστοιχεί στο ΑΦΜ του Κ.Δ.Β.Μ..

Όταν η εγγραφή ολοκληρωθεί, ο χρήστης-Κ.Δ.Β.Μ. μπορεί να κάνει Είσοδο στο σύστημα χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ του και το συνθηματικό που όρισε. Μόλις κάνει Είσοδο, στην αρχική σελίδα εμφανίζεται πίνακας ανακοινώσεων με οδηγίες σχετικά με τους ελέγχους ή διορθώσεις στοιχείων που πρέπει νακάνετε.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα μπορείτε να απευθύνεστε είτε στην Υπηρεσία μηνυμάτων (αν έχετε κάνει Είσοδο) στην κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ενώ για οποιοδήποτε άλλο ερώτημα μπορείτε να απευθύνεστε μέσω της Υπηρεσίας μηνυμάτων στην κατηγορία ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΔΒΜ είτε στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 

Στο στάδιο αυτό διαμόρφωσης του Π.Σ. στο οποίο έχετε πρόσβαση μόνο οι αδειοδοτημένοι φορείς και το οποίο θεωρούμε απολύτως απαραίτητο, καλούμε τον κάθε φορέα ξεχωριστά να συμβάλει υπεύθυνα στην επαλήθευση των καταγεγραμμένων στοιχείων που τον αφορούν με τις ακόλουθες ενέργειες :

Α. με την απευθείας διόρθωση, (η δυνατότητα διόρθωσης παρέχεται στα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα-μπλέ πεδία, και στη συμπλήρωση του Δήμου που βρίσκονται οι κτιριακές δομές ), και

Β. με την υποβολή παρατηρήσεων προς την υπηρεσία για τυχόν διορθώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες, στις επόμενες 15 ημέρες.

Συχνό φαινόμενο είναι να μη βλέπετε τις κτιριακές σας υποδομές. Σε αυτή τη περίπτωση θα μας στείλετε ηλεκτρονικά στο ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), την τελευταία απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην οποία αναφέρεται η αδειοδότηση της κτιριακής δομής. Αν δεν σας έχει κοινοποιηθεί η απόφαση αδειοδότησης απλά θα μας αναφέρετε το πρόβλημα.

Η είσοδος στο Π.Σ. πραγματοποιείται από την 28/4/2020, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 48094/23-4-2020 εγκύκλιο με θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΔΒΜ 1&2, που εστάλη στις 24/4/2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα Κ.Δ.Β.Μ. 1&2. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει το e-mailμε την συγκεκριμένη εγκύκλιο παρακαλώ ενημερώστε μας στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ώστε να ενημερωθεί ο κατάλογος επικοινωνίας με τη σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Λόγω του μεγάλου όγκου μηνυμάτων που καλείται να εξυπηρετήσει η υπηρεσία μας, η αλλαγή της κατάστασης του φορέα σας δεν θα εμφανιστεί άμεσα.

(Επιστροφή στην αρχική σελίδα)

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ