Εθνική Επιτροπή UNESCO

Created on Wednesday, 30 January 2013 Last Updated on Wednesday, 30 January 2013 Published Date

Η Εθνική Επιτροπή UNESCO, ως εθνικός φορέας συνεργασίας, απαρτίζεται από διανοούμενους, ακαδημαϊκούς και επιστήμονες που συμβάλουν στην εκπόνηση, εξέλιξη και υλοποίηση των προγραμμάτων του Οργανισμού καθώς και στην διάδοση του έργου του Οργανισμού στη χώρα με διαλέξεις, δημοσιεύσεις, εκθέσεις κ.λ.π. Ταυτόχρονα διαδραματίζει συμβουλευτικό ρόλο στην Κυβέρνηση για θέματα που ανάγονται στον Οργανισμό. Από τα 188 κράτη μέλη και τα 6 συνδεόμενα μέλη, τα 192 έχουν δημιουργήσει Εθνικές Επιτροπές ΟΥΝΕΣΚΟ.  Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO δημιουργήθηκε το 1991.

 

Περισσότερες Πληροφορίες:

Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ