Υπογραφή Συμβάσεων Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ

Με την άρση των περιορισμών των μετακινήσεων από τη Δευτέρα 4 Μαϊου,  οι Διευθυντές/ντριες των ΔΙΕΚ  θα καλούν τους εκπαιδευτές,  με πρότερη συνεννόηση  για την αποφυγή συγχρωτισμού,  για την  υπογραφή των συμβάσεών  τους. 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ