Παράταση Προθεσμίας στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Επιλογή στα Σ.Δ.Ε.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης έως την Τετάρτη 8/9/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

 

 Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν είσοδο με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και να συμπληρώσουν και υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας,
η οποία λήγει την 8η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μμ.

Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι θα
απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210344-2041, -2394, -2459, -2094
και στο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για τεχνικά θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται
στο:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ